Регламент

Национален фестивал „Златна българска гайда“ Копривщица 2014 г.

Регламент

Гайдари , млади и стари, да разлюлеем  Копривщица – сърцето на българския дух и фолклор!

Организатор е фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“ , с подкрепата на  Община Копривщица, Читалище“ Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица, “Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Копривщица”

Цели:

Да издири и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на музикалното фолклорно  изкуство; да стимулира високо изпълнителско майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

Фестивала е с конкурсен характер

Условия за участие в конкурса

1.         Право на участие имат изпълнители на висока (джура) гайда и каба гайда

2.         В конкурса се допускат само изпълнители изпратили редовни документи с платена такса за участие. Същите получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове.

3.         В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане

4.           Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие.

5.            Класирането се извършва по възрастови групи във всички раздели. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени.

6.         По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт.

7.         Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници

8.         Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

I КАТЕГОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ГАЙДА

Първа възрастова група  включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 5 минути.

Втора възрастова група  включва участници на възраст над 15години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Забележки:

1.         Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило;

2.         Ще бъдат  поощрени изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари.

3.         Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион.

II КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ /ДУЕТ, ТРИО И Т.Н. / ДО 7 УЧАСТНИКА + СЪПРОВОД /ТЪПАН/

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 6 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

III КАТЕГОРИЯ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ НАД 7 УЧАСТНИКА + ТЪПАН

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Във ІІ, ІІІ и  категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса. Да се посочват авторите на аранжиментите!

Забележка:

Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците.

ЖУРИРАНЕ и НАГРАДИ

1.         Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.

2.         Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и поощрителна награда във всяка възрастова група .

3.         Наградените получават  предметни награди и диплом.

4.         Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани изключително с решение на журито.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.         За индивидуален участник – 10 лв.

2.         За инструментални състави – 5 лв. за участник

Всички записани и заплатили такса участие, получават обяд и безалкохолно от организаторите.

Участници  до 14 г. са освободени от такса участие. Същите получават безплатен обяд от организаторите .

За представяне на  клубове по народни танци и певчески групи, таксата е 5 лв. на участник.

Всички заплатили такса участие получават обяд от организаторите.

Обяда е по меню на Академия „Кулинарен историк“

Краен срок за подаване на заявките: 01.08.2014 г.

За заявки и участие:

Читалище“ Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица

Тел. 0885094269, ; mail: pepalitova@abv.bg

Пенка Кунчева

Фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“

Тел: 0885632035,

Банкова сметка  за такса участие на Фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“

BG16BUIN95611000364422 БЦ “Опълченска” Алианц Банк България АД

Share Button

Leave a Reply